Analyse, plan van aanpak en reparatie van constructieschade
Houcon Construction Services gaat verder dan het uitsluitend repareren van constructieschade die ontstaat tijdens het werk, zoals bijvoorbeeld kromme masten en chassis. Voor we echter aan de slag kunnen, moet er meestal een heel traject worden doorlopen. De actuele toestand waarin een schadegeval verkeert, moet worden vastgelegd en aard en omvang van de schade moet worden geanalyseerd en vastgesteld. Daarom moet er altijd een plan van aanpak worden gemaakt.

Omdat we de schade zélf repareren, kunnen we nauwkeurig aangeven hoe we het gaan doen. Dit vereist parate kennis en specialistische ervaring. Houcon Construction Services beschikt over medewerkers die alle bekwaamheden bezitten om deze kennis en ervaring doelgericht toe te passen. Daarom zijn wij de aangewezen en vertrouwde overlegpartner voor de onafhankelijke schade-expert en voor verzekeringsmaatschappijen en kunnen we een groot deel van de afwikkeling verzorgen. Ook “turn-key”.

Alle overzichtelijke schadegevallen worden tegen vooraf afgegeven prijs gerepareerd; voor schade welke bij demontage zichtbaar wordt, geldt dat eerst wederom wordt overlegd en vooraf prijs wordt opgegeven. Dat voorkomt verrassingen en onnodige discussies achteraf.

Zodra partijen tot overeenstemming zijn gekomen, kan daadwerkelijk gerepareerd worden. Dit kan plaatsvinden “op locatie”, onze werkplaats in Europoort/Rotterdam of in onze werkplaats in Oud-Beijerland.

Lassen, stralen en conserveren
Lassen, stralen en zo snel mogelijk conserveren. Deze wezenlijk belangrijke handelingen verrichten wij bij voorkeur in eigen huis. Dat garandeert kwaliteit, is efficiënt en kostenbesparend.

De geautomatiseerde straalstraat en spuitinrichting zijn geheel geconditioneerd.

Vrijwel alle verfsystemen kunnen volgens klantspecificaties worden aangebracht in de milieuvriendelijke spuiterij. Hier krijgen alle producten uiteindelijk hun beschermende coating en visuele finishing touch.