Engineering, research en development en werkvoorbereiding
Goed luisteren naar de klant is het begin van al ons werk. Goed en hoog opgeleide werknemers weten daarna snel en flexibel in te spelen op alle wensen en weten zich hierbij gesteund door intensieve research en ontwikkeling.
We bedenken technische oplossing of specifieke apparatuur maar bijvoorbeeld ook transportsystemen en oplossingen om onderhoudskosten terug te dringen.
Van alles dus, mits het maar raakvlakken heeft met ons werk.
Werk dat goed uitgedacht en voorbereid wordt alvorens het via de projectleider en zijn medewerkers wordt uitgevoerd.
Goed, snel en betrouwbaar. Dat is ons visitekaartje.

De mensen
Het werk bij Houcon Construction Services is zeer dynamisch en vraagt om een organisatie met korte lijnen, gespeend van elke bureaucratie. Daarom heeft Houcon Construction Services vaste en goed opgeleide medewerkers met hart voor hun werk. Het management denkt en werkt op academisch niveau en heeft veel ervaring op het gebied van intern transport en goederenbehandeling in het algemeen.

Het kan beschikken over de meest geavanceerde en toonaangevende teken- en rekenfaciliteiten en – minstens zo belangrijk – over eerste klas constructie- bankwerkers, gecertificeerde lassers, geroutineerde assemblage monteurs en vakbekwame spuiters. Kennis van hydrauliek, pneumatiek en elektrische installaties is in ruime mate aanwezig.