Kwaliteitsborging en Garantie

Kwaliteitsborging, garantie en after sales service
Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen heeft onze voortdurende aandacht. Stelselmatige controle vormt daarbij een vast onderdeel van ons bedrijfsproces. Vanaf het plaatsen van de opdracht tot aan de begeleiding bij de uiteindelijke oplevering. Maar ook daarná. After sales service is onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Het woord ‘service' maakt niet voor niets onderdeel uit van onze naam.

De kwaliteitsborging van Houcon Construction Services gaat verder dan ISO-normering. Daarom geven wij uitgebreid garantie op alle producten en reparaties. Voor laswerk is de garantie levenslang. De overige garantie loopt mee met de garantieduur van de machine of de apparatuur.

Houcon Construction Services 
per saldo
Hoe goed Houcon Construction Services het reparatie- en productiewerk ook doet... de klant zal naast de technische aspecten altijd geïnteresseerd zijn in levertijd en de financieel economische aspecten van een object. Vaak zijn deze zelfs van doorslaggevend belang.

De aandacht hiervoor kan zonder meer worden doorgetrokken naar de weloverwogen aanpak en uitvoering van projecten en werkzaamheden van Houcon Construction Services. Voortdurend wordt de uiterste efficiency betracht, zowel wat betreft de inzet van medewerkers als middelen en materialen.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden alle projecten doorgenomen opdat alles ook financieel onder controle blijft. De voordelen van dit beleid komen tot uitdrukking in een aantrekkelijke prijs voor iedere opdrachtgever die de relatie kosten en baten op juiste waarde weet te waarderen.

Kortom, op ons kunt u rekenen als betrouwbare en goede partner.