Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij als (potentiële) koper en/of opdrachtgever optreden, zijn de algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden van Houcon van toepassing. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij als (potentiële) verkoper en/of leverancier en/of als opdrachtnemer en/of aannemer van werk optreden, zijn de algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden van Houcon van toepassing. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij als verhuurder optreden, zijn de lease conditions van Houcon van toepassing.

Deze voorwaarden zijn te bekijken als PDF met Acrobat Reader.